Menu:
- Obsługa księgowa
- Obsługa kadrowo-płacowa
- Doradztwo podatkowe
- Pozostałe usługi
 
 
 
 
 

Obsługa kadrowo-płacowa:

  • Kompleksowo prowadzimy akta osobowe
  • Przygotowujemy dokumenty związane z umowami o pracę, wypowiedzeniami itp.
  • Sporządzamy listy płac i deklaracje PIT-4
  • Obsługujemy kartoteki wynagrodzeń pracowników
  • Obsługujemy rozliczenia ZUS, sporządzając deklarację ZUS DRA
  • Przygotowujemy informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 
  • Zajmujemy się przygotowywaniem wewnętrznych regulaminów pracodawcy: regulamin wynagrodzenia, regulamin pracy, zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych
  • Prowadzimy dokumentację zasiłków: zasiłek macierzyński, opiekuńczy, chorobowy
  • Dokumenty do ZUS przesyłamy droga elektroniczną, posługując się własnym podpisem elektronicznym
  • Reprezentujemy klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 © 2012 Bafort
Realizacja: WebProm - Tworzenie Stron