Menu:
- Obsługa księgowa
- Obsługa kadrowo-płacowa
- Doradztwo podatkowe
- Pozostałe usługi
 
 
 
 
 

Obsługa księgowa:

  • Księgi handlowe, ewidencja ryczałtowa, księgi przychodów i rozchodów
  • Sporządzanie deklaracji PIT i CIT
  • Sporządzanie deklaracji VAT, prowadzenie ewidencji dla rozliczeń podatku od towarów i usług
  • Ewidencja środków trwałych - wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
  • Obsługujemy transakcje zagraniczne i wewnątrz-unijne
  • W pełni reprezentujemy klienta przed organami podatkowymi i instytucjami kontroli skarbowej
  • Sporządzamy sprawozdania roczne
  • Pomagamy w opracowaniu polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
  • Zapewniamy kompleksowe doradztwo rachunkowo-księgowe
 © 2012 Bafort
Realizacja: WebProm - Tworzenie Stron